fbpx

Polityka prywatności i Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników korzystających ze strony herbikids.pl oraz profili Herbikids na platformach społecznościowych Facebook oraz Instagram, dalej zwanych łącznie Serwisem.
 2. Administratorem powierzonych danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu jest Herbikids Katarzyna Krysicka NIP: 9511374462
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe o których mowa to m.in. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (dane zbierane automatycznie w związku z wizytą w Serwisie tzw. cookies), dane udostępnione publicznie przez użytkownika Facebook i Instagram oraz inne dane osobowe udostępnione Facebook i Instagram na warunkach zawartych w ich regulaminach. 
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami
  • wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę użytkownika Serwisu
  • wystawienia faktury, rachunku w przypadku zakupu usług
  • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka
  • zarządzania Serwisem na innych platformach
  • wysyłania newslettera
  • komentowania w Serwisie wpisów blogowych
  • marketingu bezpośredniego kierowanego do użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich
  • obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Herbikids zabawy przyrodą, konta w portalu Instagram pod nazwą Herbikids zabawy z przyrodą i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 8. W każdej chwili użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się pisemnie z Administratorem poprzez dane zawarte w zakładce Kontakt w Serwisie.
 9. Dane użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Serwisem Administratora,
  • przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 11. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 12. Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych to:
  • LH.pl sp z o.o. – w celu hostingu strony www i obsługi Serwisu
  • Web INnovative Software Sp. z o.o. – w celu wystawienia faktur za zakupione usługi
  • UAB MailerLite – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego
  • Google Ireland Limited– w celu korzystania z usług Google
  • Facebook – w celu korzystania z usług Facebooka
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w serwisie.

Data ostatniej aktualizacji 19.01.2022